Maklumat Pelayanan Perizinan

Maklumat Pelayanan Perizinan

 

Dengan ini, Kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, Kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Chatbot Dinas PMPTSP Jawa Barat